Nieuwbouw Kantoor

In de nieuwbouw worden veel producten gebruikt met door ons geleverde gerecyclede grondstoffen.

Dakbedekking met gerecyclede grondstof

Beton met betongranulaat

Kalkzandsteen met kalkzandsteengranulaat

Vloer- dakplaten met betongranulaat

Isolatie met hergebruikte isolatie als grondstof