Projecten

Erasmus Universiteit, Rotterdam

In Rotterdam is Oranje momenteel bezig met saneren en het uitvoeren van renovatieve amoveerwerkzaamheden in de Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit. Dit doet Oranje in opdracht van Dura Vermeer, in nauwe samenwerking met een aantal andere onderaannemers.

Het grootste deel van het containmentwerk is inmiddels uitgevoerd. Oranje verwacht eind maart klaar te zijn met de gevelsanering. Bijna wekelijks ontvangen wij de complimenten voor de nette uitvoering van onze werkzaamheden aan de Erasmus Universiteit. Begin april volgt een laatste containmentfase in het souterrain, het deel van het gebouw waar talloze boeken zijn opgeslagen.

Deze fase staat gepland na het verhuizen van de boeken van het zuidelijk deel naar het noordelijk deel van het soutterain. Het in stand houden van de klimaatcondities conform de Archiefwet is een uitdaging voor alle partijen. De rol van Oranje hierin is om stofemissie en vochtoverlast uit te sluiten, of in bepaalde gevallen tot een minimum te beperken door samen slimme oplossingen te bedenken.

Interessant onderdeel van het werk zijn de constructieve amoveerwerkzaamheden. Grote delen van de verdiepingsvloeren worden uitgezaagd. Onder andere worden er drie grote vides in de vloeren van gemiddeld 70 m2 gerealiseerd en vijftien daksparingen van circa 4m2. Een mooie uitdaging met een resultaat waar Oranje trots op kan zijn.

Het project is 16 november 2015 gestart en zal medio juli 2016 klaar zijn.

Kijkje op het werk

Jimmy Janssen is op locatie werkzaam op de minikraan. Hij legt uit dat het doel is om het gebouw casco op te leveren rond de bouwvak.

 “Bij Oranje is er veel diversiteit in het werk. Je doet veel verschillende dingen en het is altijd wel weer een uitdaging.”

Jimmy werkt ondertussen 4 jaar voor Oranje als amoveermedewerker.  

 

Foto's

Feiten

Status: In uitvoering
Duur: 2015 - heden
Werkzaamheden: Duurzaam amoveren, Asbest saneren

Op de kaart