Projecten

Overtoomseveld, Amsterdam

Oranje is als ketenpartner betrokken in het unieke samenwerkingsverband bij de stedelijke vernieuwing van het Overtoomse Veld in het stadsdeel Nieuw West te Amsterdam.

De initiatiefnemer van de herontwikkeling, woningbouwcorporatie Eigen Haard, heeft destijds zichzelf als doelstelling opgelegd om kostenneutraal een klimaat neutrale herontwikkeling te realiseren. Met kostenneutraal wordt bedoeld dat de kosten vooraf gemaximaliseerd zijn tot de kosten van een traditionele herontwikkeling met een traditionele hiërarchische opbouw van de organisatie van opdrachtgever, architect tot en met de onderaannemers met de bijbehorende voorschrijvende bestekken. Met klimaat neutraal wordt bedoeld dat de herontwikkeling dusdanig wordt gerealiseerd dat er maximaal geanticipeerd wordt op een flexibele toekomstig invulling van de wijk rekening houdend met sociale aspecten, het energie verbruik, duurzaamheid, hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen en de impact op het klimaat tijdens de uitvoeringsfase.

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is men zich er terdege van bewust geweest dat de meerwaarde en financiering van de klimaat neutrale doelstelling alleen gerealiseerd kan worden door een vergaande vorm van samenwerking met marktpartijen, de toekomstige bewoners en niet te vergeten de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd door stadsdeel Nieuw West.

Eigen Haard heeft een aantal marktpartijen geselecteerd op basis van hun expertise en heeft hun vervolgens de vraag gesteld elkaar te benaderen in hoe men denkt invulling te kunnen geven aan de doelstelling. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de ontwikkelende bouwer ERA Contour, het architectenbureau KOW en Oranje elkaar gevonden hebben en daarbij samen het Co-Green concept ontwikkeld hebben gebaseerd op een vergaande ketenintegratie met ook Eigen Haard als partner. In dit concept bestaat geen hiërarchie en worden de beslissingen gezamenlijk genomen en gewogen aan het budget en vooraf geformuleerde klimaat- en overige duurzaamheidsdoelstelling.

Co-Green

Stadstuin overtoom is het eerste Co-Greenproject. De doelstelling is om in de wijk Overtoomse Veld een klimaatneutrale en duurzame wijk te realiseren. Dit wordt onder andere gedaan door middel van cirulair bouwen, oftewel het hergebruiken van het sloopafval van de geamoveerde woningen in de nieuwbouw. Het concept Co-Green heeft verschillende prijzen gewonnen, waaronder de Zuiderkerkprijs voor het beste Amsterdamse woningbouwproject in 2014. Co-Green werd door de jury ondermeer gecomplimenteerd voor het circulaire bouwproces, waarbij 95% van de recyclebare materialen van de oude woningen is hergebruikt in de nieuwe woningen. Lees verder op de website van Co-Green.

Kijkje op het werk

Het project bestaat uit 3 fases. In de afgelopen tijd zijn verschillende woningen al betrokken door hun nieuwe bewoners en kun je al goed zien hoe het er uiteindelijk uit zal moeten komen te zien. Momenteel wordt er hard gewerkt aan fase 3. Het amoveren is voltooid en nu wordt de aandacht gericht op het zo efficiënt mogelijk sorteren en recyclen van het sloopafval. Als dit is gebeurd, kan Oranje beginnen met het graven van bouwputten om zo de locatie bouwrijp te maken. 

Frans Gelderblom werkt ondertussen 9 jaar voor Oranje. Hij nu ongeveer 4 weken bezig op het Overtoomseveld. Hij zit op de rupskraan Liebherr 926 en is bezig met het sorteren en vergruizen van sloopafval. Hij hoopt snel te kunnen beginnen met het graven van bouwputten. 

"We pakken het werk op met z'n allen en werken samen naar een goed eindresultaat. Bij dit project zie je het hele plaatje, dat is mooi."

Toen Frans begon bij Oranje viel hij gelijk met zijn neus in de boter; zijn eerste project was het amoveren van de TU Delft. Het mooiste project waar hij aan mee heeft gewerkt zegt hij zelf. Hij is van alle markten thuis en vindt het leuk dat Oranje hem zulk gevarieerd werk biedt. 

Foto's & Films

Feiten

Status: In uitvoering
Duur: 2011 - heden
Werkzaamheden: Duurzaam amoveren, Asbest saneren, Grondstoffenbank, Infra
Ketenintegratie Co-Green

Op de kaart