Projecten

Queeckhovenplein, Utrecht

In opdracht van Mitros en Era Contour is Oranje op 1 juli 2015 begonnen met de sloop van de woningen aan de Boelesteinlaan, Goudesteinlaan, Weeresteinlaan, Vechtensteinlaan en het Queeckhovenplein te Utrecht. Dit project bestaat uit 3 fases. In fase 1 werden twee gebouwen aan de Bolesteinlaan geamoveerd en in fase 2 en 3 werden de overige gebouwen geamoveerd. Ook wordt de locatie bouw- en woonrijp gemaakt. Uiteindelijk komt hier een groene nieuwbouwwijk; Mussen & Merels. Voor meer informatie, kijk op: http://www.mussenenmerels.nl/

Kijkje op het werk

Marinus Hoogendoorn, voorman GWW, is nu ongeveer drie jaar actief voor Oranje. Op het moment is hij de verantwoordelijke en het aanspreekpunt op het project Queeckhovenplein, te Utrecht. Voorheen heeft hij meegedraaid op projecten in onder andere Leiden, Voorschoten en Amsterdam.

"Oranje is een echt familiebedrijf. Je wordt als werknemer overal bij betrokken, je kan zelfs meebeslissen over de volgende stap in een project. Er heerst een open klimaat binnen het bedrijf en de werksfeer is altijd goed"

Marinus is een manusje-van-alles, maar vindt het vooral leuk om locaties woonrijp en bouwrijp te maken. Hij kan daar echt zijn ei in kwijt, met werkzaamheden die variëren van bestraten en beplanten tot het uitgraven van bouwputten en NUTS voorzieningen aanleggen. 

Slopera

Over dit project wordt een theateruitvoering gemaakt; Slopera Zuilen. Voor deze productie wordt al sinds augustus de projectlocatie gefilmd. Ook worden er gesprekken gevoerd met (oud)bewoners en de mensen die met het project verbonden zijn. Oranje werkt hier ook aan mee. In het voorjaar van 2017 zal het theaterstuk in première gaan. Voorafgaand hieraan zullen er enkele mini-producties te zien zijn. De eerste uitvoering zal plaats vinden op 24 februari op de locatie zelf. Het stuk heet 'Tegen de vlakte' en zal draaien om de vertrekkende bewoners, de sloop van de huizen en de blijvende herinneringen. Voor meer informatie neemt u een kijkje op de Facebook pagina van Slopera Zuilen

Archeologisch onderzoek

Uit onderzoek verricht door Drs. Nales, werkend voor Transect, is gebleken dat de locatie, die bouw- en woonrijp moet worden gemaakt, deels op de terp van een voormalig klooster uit de Late Middeleeuwen ligt; Mariëndaal. Dit klooster heeft tussen 1244 en 1586 op de projectlocatie gestaan. Daarnaast heeft er ook een 16e eeuwse boerderij gestaan; Den Dael, als ook de Daalsedijk, een dijk die in 12e eeuw is aangelegd om overstromingen van de Vecht te voorkomen en een veenmoeras te ontginnen. Op de locatie zijn dan ook archeologische resten gevonden, zoals aardewerk, die wordt afgedekt met een cultuurlaag (een cultuurlaag is een laag aarde waarin sporen van menselijke activiteit kan worden teruggevonden). De verwachting is dat op de projectlocatie archeologische resten zijn te vinden die dateren van het begin van de IJzertijd (c. 700 v.Chr.) tot het einde van de Nieuwe Tijd (c. 1800). Omdat deze archeologische resten zouden kunnen verdwijnen of beschadigd raken door de bodemingrepen die plaats zullen vinden ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken, is er besloten dat tijdens de sloop- en herontwikkeling archeologisch onderzoek zal plaats vinden. Om dit onderzoek uit te voeren zijn er door Oranje onder toezicht van archeologen sleuven gegraven. In deze sleuven zal, nadat de archeologen ze hebben onderzocht en vrijgegeven, riolering worden aangelegd. Dit onderzoek stelt zich als doel zoveel mogelijk archeologische resten te behouden, zowel in situ (dit houdt in dat de archeologische resten bewaard worden in de grond), als ex situ (behoud van archeologische resten door ze op te graven). Om de archeologische resten die in de grond zullen achterblijven zo goed mogelijk te beschermen, zal er een laag van ongeveer 50 centimeter zand worden aangebracht. Ook is er tijdens het verwijderen van de riolering door Oranje steeds een archeoloog aanwezig om zeker te weten dat er geen archeologische resten verloren gaan.

Foto's & Films

Feiten

Status: In uitvoering
Duur: 2015 - heden
Werkzaamheden: Duurzaam amoveren, Asbest saneren

Op de kaart