Projecten

Zuiderziekenhuis, Rotterdam

Het Zuiderziekenhuis werd in 1929 ontworpen door de gemeente architect Ad van der Steur. Het ziekenhuis aan de Groene Hilledijk te Rotterdam werd geopend op 1 augustus 1939 en telde 291 bedden. In 2000 fuseerde het met het St. Clara Ziekenhuis en veranderde de naam in Medisch Centrum Rijnmond- Zuid, vestiging Zuider. In 2008 is het ziekenhuis gehuisvest in het Maasstad Ziekenhuis en werd het terrein verkocht aan een projectontwikkelaar. Tot medio 2015 werd er van uitgegaan dat het Zuider gesloopt zou gaan worden. Er was hier echter veel protest tegen. Er is nu besloten dat het ziekenhuis zal worden gerenoveerd en onderdak zal gaan bieden aan gezinswoningen en het eerste categorale Gymnasium in Rotterdam Zuid. Aangezien het hier gaat om een toekomstig monument, zal er uiteraard zorgvuldig gehandeld worden.

De bijgebouwen van het Zuiderziekenhuis zijn inmiddels door Oranje geamoveerd. Dat wil zeggen dat alleen het hoofdgebouw en de hoofdpoort nog overeind staan. Momenteel is Oranje bezig met het bouw- en woonrijp maken van de directe omgeving van het ziekenhuis. Om dit te realiseren moeten terreininrichtingen zoals bomen en bosschages, verhardingen, boven- en ondergrondse infrastructuren inclusief aardwarmte-installatie tot aan de bron worden verwijderd en afgevoerd.

Ook is er asbest aanwezig in de verschillende gebouwen van het Zuiderziekenhuis. Deze gebouwen worden door Oranje asbestvrij gemaakt door middel van het saneren van asbesthoudende materialen.

Ten slotte gaat Oranje het terrein egaliseren. Hiervoor zal het aanwezige slooppuin als voornaamste bron dienen.

Kijkje op het werk

Leen Bik werkt 5 jaar voor Oranje. Op de projectlocatie Zuiderziekenhuis zit hij op de Liebherr 926. Hij legt uit dat hij en zijn collega Leen bezig zijn met het afbreken van heipalen tot 2 meter onder het maaiveld en slooppuin aan het opruimen en vergruizen zijn, zodat het uiteindelijk gebruikt kan worden om het terrein uit te vlakken.

“Voor mij hoeft het allemaal niet zo groots. Huisjes slopen, dat vind ik het mooist”

Leen noemt zichzelf een uitzoekmachinist; bij de sloop van grote gebouwen, waarbij een lange arm nodig is, is hij vooral bezig met het assisteren van zijn collega op de Liebherr 944. Toch zou hij zijn Liebherr 926 niet willen inruilen voor de Liebherr 944 waar zijn college mee aan het werk is. 

Foto's

Feiten

Status: In uitvoering
Duur: 2014-heden
Werkzaamheden: Duurzaam amoveren, Asbest saneren, Infra

Op de kaart