Activiteiten

Asbest saneren

Het meeste sloop- en bouwmateriaal kan worden hergebruikt. Voor asbest geldt dit niet. Deze stof kan bij inademing zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Oranje heeft alles in huis om asbest snel en doeltreffend te verwijderen. Ook zorgen wij ervoor dat het verwijderde asbest niet in het leefmilieu kan terugkeren.

Asbest is opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels en beschikt van nature over een aantal zeer nuttige eigenschappen: het is sterk, onbrandbaar, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. De stof werd halverwege de vorige eeuw daarom veelvuldig toegepast in gebouwen, schepen, auto’s, wegen, installaties en leidingen.

Gezondheidsrisico’s

In gebonden toestand is asbest onschadelijk. Echter, wanneer losse asbestvezels worden ingeademd, kan dit de gezondheid in gevaar brengen. De ernst daarvan is onder meer afhankelijk van de soort en hoeveelheid asbest die is ingeademd, maar ook van de vezelgrootte en duur dat men aan asbeststof is blootgesteld. De meeste asbestziekten openbaren zich pas na tientallen jaren en zijn niet of nauwelijks te genezen. Vanwege deze gezondheidsrisico’s is het gebruik van asbest in de bouw sinds 1993 verboden. Veel gebouwen van voor die tijd bevatten echter nog wel asbest. Bij beschadiging van een gebouw door verbouwing, sloop of brand kunnen asbesthoudende vezels vrijkomen, met alle gevaren van dien.

Alles in huis voor een gedegen aanpak

Vanwege de gezondheidsrisico’s mogen asbestsaneringen in Nederland alleen door erkende bedrijven worden uitgevoerd. Oranje staat garant voor een grondige, betrouwbare en veilige aanpak. Wij hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van asbestverwijdering en beschikken over alle certificaten, waaronder het SC-530 certificaat. Voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden hebben wij speciaal ontwikkelende containers, voorzien van alle vereiste apparatuur, zodat wij direct aan de slag kunnen.

U staat niet alleen

Naast de saneringswerkzaamheden zorgen wij ervoor dat alle procedures juist worden doorlopen. Mocht het vermoeden bestaan dat er sprake is van asbest, dan denken wij graag met u mee over een stappenplan en helpen wij u bij het opstellen van een communicatieplan om alle betrokkenen tijdig en correct te informeren. Indien gewenst verzorgen wij ook informatiebijeenkomsten voor omwonenden en projectbetrokkenen. Door ons zo vroeg mogelijk in het traject te betrekken kunnen wij bovendien een rol spelen in de beheersing van de kosten.

Microcontainment

Oranje werkte als een van de eersten in Nederland Microcontainments tijdens het saneren van asbest. Deze techniek is toepasbaar in kleine ruimtes of woningen en ruimtes in bewoonde toestand. Bij regulier asbest saneren moet een groot gebied hermetisch afgesloten worden en op onderdruk worden gebracht. Bij Micro Containments wordt dus  een transparante kist om het object geplaatst, die met simpele afzuiging van bijvoorbeeld een asbeststofzuiger  op onderdruk te brengen is. Door de handschoenopeningen kunnen onze ervaren asbestverwijderaars hun werk goed uitvoeren, zonder met asbestvezels in aanraking te komen. Daarna kan dus de meting worden gedaan in de zeer beperkte ruimte van het micro containment.

Reeds in 2010 is deze techniek door ons toegepast in onder meer de Schiphol spoortunnel. Door de zeer beperkte werktijden waren wij op zoek naar een mogelijkheid van een containment dat in de tunnel achter kon blijven terwijl de treinen er met grote snelheid langsreden. We construeerden een containment van plexiglas met daarin gaten met rubberhandschoenen. Ook voor de onderdruk, het uitsluizen en het meten waren voorzieningen in de containment wand gemaakt. 

Momenteel wordt er op de markt veel  gespeculeerd over deze “nieuwe uitvinding”. Collega bedrijven passen deze techniek toe onder licentie van een bedrijf dat deze werkwijze gepatenteerd zou hebben. Omdat Oranje deze techniek al eerder toepaste dan “de uitvinders” heeft zij geen licentie of toestemming van wie dan ook nodig. Vergeleken met concurrenten kunnen wij deze techniek dus veel goedkoper aanbieden, omdat wij geen licentiekosten hoeven te betalen voor deze methodiek die wij zelf hebben uitgevonden.

Met name voor repeterend werk in beperkte ruimtes of in bewoonde toestand is deze techniek mogelijk een goed alternatief voor de traditionele containment sanering.

Voor vragen over de toepassingsmogelijkheden van deze techniek kunt u te allen tijde contact opnemen met ons bedrijfsbureau.