Activiteiten

Bodem saneren

Bij de herontwikkeling van woonwijken, bedrijfsterreinen en percelen wordt verplicht onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bodem. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of de kwaliteit van de bodem voldoet aan de eisen voor de nieuwe bestemming. Als erkend bedrijf onderzoekt en saneert Oranje toekomstige bouwlocaties. Zo bent u verzekerd van een schone start.

Op veel locaties in Nederland is de bodem verontreinigd, veelal veroorzaakt door menselijk gebruik. In oude steden vinden we bijvoorbeeld ernstige verontreinigingen met zware metalen, zoals lood en zink. Maar bodemverontreinigingen kunnen ook ontstaan door het morsen van olie bij het vullen van een ondergrondse tank. 

Een betrouwbare partij

Als aanvulling op ons dienstenpakket voert Oranje ook bodemsaneringen uit. Net als bij asbestsanering mogen bodemsaneringen alleen worden uitgevoerd door bedrijven die beschikken over het BRL 7000 certificaat en die zijn erkend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naast alle noodzakelijke certificaten heeft Oranje hiervoor de juiste mensen en het juiste materieel in huis. De benodigde machines zijn gekeurd en voorzien van overdrukinstallaties. Daarnaast hebben wij speciaal opgeleide medewerkers in dienst om de saneringswerkzaamheden te begeleiden en de kwaliteit te waarborgen.

Een grondige aanpak

Voor het saneren van de verontreinigde grond passen wij verschillende methoden en technieken toe. De gekozen aanpak hangt onder meer af van de plaats, de aard en de ernst van de verontreiniging. Soms vinden de bodemsaneringswerkzaamheden al plaats tijdens het amoveren. Oranje kan het volledige proces voor u coördineren: van het uitvoeren van de bodemonderzoeken, het aanvragen van de milieukundige begeleiding tot het doelgericht en efficiënt uitvoeren van de bodemsanering.