Activiteiten

Duurzaam amoveren

In het verleden werd sloopmateriaal massaal afgevoerd en gestort. De vele afvalbergen die nu nog steeds in Nederland te vinden zijn, zijn stille getuigen hiervan. Aan het eind van de vorige eeuw komt voor het eerst het besef dat het niet goed gaat met Moeder Aarde. Grondstoffen worden schaarser, er is minder ruimte om afval te storten en verbranden biedt ook niet het gewenste resultaat. Er moet iets veranderen, zo meent Oranje. 

Gedreven door de zorg om het milieu en de toekomst van onze planeet, gaat Oranje op zoek naar nieuwe technieken en mogelijkheden om duurzaam om te gaan met sloopmateriaal. In 2001 start het bedrijf onder leiding van Freek Oranje het eerste project ‘Duurzaam Amoveren’. In dit project toont Oranje aan dat 95% van de materialen hoogwaardig kan worden hergebruikt als secundaire grondstof voor nieuwe producten. Dat is het begin van een nieuw tijdperk.

Terug in de bouwketen

Dankzij de visionaire blik van Freek zet Oranje het begrip ‘duurzaam amoveren’ definitief op de kaart. Anders dan bij het traditionele slopen, worden bij amoveren de vrijkomende materialen hoogwaardig hergebruikt. Dit kan zowel direct als indirect. Bij direct hergebruik worden de vrijgekomen materialen zonder verdere bewerking in hun oorspronkelijke toepassing teruggebracht in de bouwketen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kunststof kozijnen, houten vloerbalken, deuren en stopcontacten. Bij indirect hergebruik worden de vrijkomende materialen bewerkt tot hoogwaardige secundaire grondstoffen voor nieuwe bouwmaterialen. Dit geldt onder meer voor beton, hout, kalkzandsteen en dakbitumen.

Winst voor mens en milieu

Oranje laat het niet bij woorden alleen. In opdracht van Oranje heeft SGS Intron onderzocht wat de meerwaarde is van duurzaam amoveren ten opzichte van traditioneel slopen. Hieruit blijkt dat door woningen en gebouwen duurzaam te amoveren, uitputting van primaire grondstoffen wordt voorkomen. Ook de CO²-uitstoot wordt aanzienlijk beperkt, onder meer door het terugbrengen van het aantal transportbewegingen. Door materialen op of nabij de locatie te breken en hergebruiken, kan zelfs een CO² reductie tot 40% worden bereikt. Met andere woorden, duurzaam amoveren lóónt!