Activiteiten

Infra

We zeggen wel eens gekscherend: “We doen alles, behalve bouwen.” Maar eigenlijk is daar geen woord van gelogen. Als multidisciplinair bedrijf biedt Oranje een compleet pakket aan diensten. Van het duurzaam amoveren en saneren tot het bouw- en woonrijp maken van een bouwlocatie en het inrichten van de leefomgeving.

Na sloop volgt meestal nieuwbouw. Maar voordat gestart kan worden met bouwen, moeten de nodige voorzieningen worden getroffen: het ontgraven van de bouwput, het aanleggen van bouwwegen, het plaatsen van hekwerk en het inrichten van de bouwplaats. En wanneer de bouwwerkzaamheden eenmaal zijn voltooid, moeten leidingen, kabels en riolering worden aangebracht of omgelegd en de locatie bewoonbaar worden gemaakt.

Van bouwkeet tot lantarenpaal

Oranje heeft alle expertise en disciplines in huis om een locatie bouw- en woonrijp te maken. Door het slim combineren van materiaal en materieel maken wij bovendien optimaal gebruik van de beschikbare middelen en tijd. Zo kan het bij het amoveren vrijgekomen mengpuin ter plekke worden gebroken en gebruikt voor de aanleg van bouwwegen. Hierdoor wordt de aan- en afvoer van materialen, en daarmee de transportkosten, tot een minimum beperkt. Is de bouw voltooid, dan kunnen de door Oranje aangelegde bouwstraten als fundering dienen voor de uiteindelijke woonstraten. Als ‘finishing touch’ dragen wij zorg voor de bestrating, het plaatsen van het straatmeubilair en openbare verlichting en het aanleggen van groenvoorzieningen.

Eén partij, één aanspreekpunt, nul zorgen

Door de coördinatie en uitvoering van alle werkzaamheden in één hand te houden, bespaart u niet alleen tijd en geld, maar bent u bovendien verzekerd van een gestroomlijnd proces en een optimaal resultaat. Zo kunnen wij al tijdens het amoveren starten met bodemonderzoeken, het maken van sonderingen en het ontgraven van de bouwputten. Ook kunnen wij in deze fase beginnen met het kabel-, leiding- en rioleringswerk. Daarnaast nemen wij het hele vergunningentraject met gemeente en nutsbedrijven voor onze rekening en zorgen wij dat alle werkzaamheden hierop worden afgestemd. Dit levert u in de loop van het proces aanzienlijke tijdwinst op. Bovendien hoeven straten niet meer opengebroken te worden als de wijk al in gebruik is.

Ook voor het grote infrawerk

Naast het bouw- en woonrijp maken van bouwlocaties, kan Oranje ook worden ingezet voor separate infrawerkzaamheden. Denk daarbij aan het asfalteren van wegen en het aanbrengen van sierstraatwerk. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.