Duurzaamheid & MVO

Duurzaam. Een begrip wat in de ogen van velen synoniem staat voor ‘duur’ en ‘langzaam’. Voor Oranje geldt dat niet. Bij ons staat duurzaam voor ‘samen investeren in toepassingen en oplossingen voor de lange duur’. Want een duurzame samenleving maak je met elkaar.

Duurzaam ondernemen is verankerd in ons dagelijks denken en doen. Dat wat wij doen, doen wij bewust en met oog voor mens, maatschappij en milieu. En wat wij beloven, maken wij waar. Oranje heeft zich gespecialiseerd in het hoogwaardig hergebruik van sloop- en restmateriaal. Onze grondstoffenbank getuigt daarvan. Maar we doen méér. Binnen onze mogelijkheden zoeken wij steeds naar nieuwe manieren om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven en onze bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Samen met anderen. Nu en in de toekomst. Dat is wat wij noemen ‘duurzaam partnership’.

Wij zijn aangesloten bij de volgende platforms