Duurzaamheid & MVO

Ketenintegratie

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ketenintegratie een belangrijke rol kan spelen bij het reduceren van faalkosten. De voorwaarden hiervoor zijn wederzijds respect, vertrouwen en openheid, van en voor alle samenwerkende partijen in de keten. Dit vraagt om een cultuurverandering in het aanbesteden van projecten. En iedere verandering vraagt om mensen die die uitdaging aan willen gaan.

Door ons brede scala aan elkaar versterkende disciplines zijn we een aantrekkelijke partner voor opdrachtgevers. Daarnaast kunnen we snel schakelen en meedenken in het gehele proces. Wij vinden het belangrijk dat de faalkosten geminimaliseerd worden en dat de kosten voor de klant en marges voor de uitvoerende partijen op een gezonder niveau komen. Ketenintegratie is voor ons daarom een logische volgende stap. Daarnaast vinden wij ketenintegratie ook iets dat je móét doen om de kwaliteit en het werkplezier te behouden en verhogen.

Wij zijn ervan overtuigd dat met de juiste partners en de juiste instelling er met ketenintegratie grote voordelen te behalen zijn op sociaal, maatschappelijk en milieutechnisch vlak. Wij zijn daarom steeds op zoek naar innovatieve samenwerkingspartners.

Co-Green

Oranje is als ketenpartner betrokken in het unieke concept bij de stedelijke vernieuwing van het Overtoomse Veld in het stadsdeel Nieuw West te Amsterdam.

De initiatiefnemer van de herontwikkeling, woningbouwcorporatie Eigen Haard, heeft destijds zichzelf als doelstelling opgelegd om kostenneutraal een klimaat neutrale herontwikkeling te realiseren. Met kostenneutraal wordt bedoeld dat de kosten vooraf gemaximaliseerd zijn tot de kosten van een traditionele herontwikkeling met een traditionele hiërarchische opbouw van de organisatie van opdrachtgever, architect tot en met de onderaannemers met de bijbehorende voorschrijvende bestekken. Met klimaat neutraal wordt bedoeld dat de herontwikkeling dusdanig wordt gerealiseerd dat er maximaal geanticipeerd wordt op een flexibele toekomstig invulling van de wijk rekening houdend met sociale aspecten , het energie verbruik, duurzaamheid, hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen en de impact op het klimaat tijdens de uitvoeringsfase.

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is men er zich terdege van bewust geweest dat de meerwaarde en financiering van de klimaat neutrale doelstelling alleen gerealiseerd kan worden door een vergaande vorm van samenwerking met marktpartijen, de toekomstige bewoners en niet te vergeten de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd door stadsdeel Nieuw West.

Eigen Haard heeft een aantal marktpartijen geselecteerd op basis van hun expertise en heeft hun vervolgens de vraag gesteld elkaar te benaderen in hoe men denkt invulling te kunnen geven aan de doelstelling. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de ontwikkelende bouwer ERA Contour, het architectenbureau KOW en Oranje elkaar gevonden hebben en daarbij samen het Co-Green concept ontwikkeld hebben gebaseerd op een vergaande ketenintegratie met ook Eigen Haard als partner. In dit concept bestaat geen hiërarchie en worden de beslissingen gezamenlijk genomen en gewogen aan het budget en vooraf geformuleerde klimaat- en overige duurzaamheidsdoelstelling.

Lees verder op www.co-green.nl.

Ketenintegratie in de bouw

Na een intensieve selectieprocedure is Oranje voor het grondwerk geselecteerd als ketenpartner van Stichting Havensteder en Dura Vermeer. Wij zijn dan ook erg trots op het feit dat wij als ketenpartner een bijdrage kunnen leveren aan de procesinnovatie.

Samen projectoverschrijdend werken aan een betere kwaliteit, snellere doorlooptijd en lagere kosten. Door transparant en open samen te werken en dit ook te durven en te doen komen we met zijn allen tot betere resultaten. Daarnaast neemt het plezier en het vertrouwen toe door op deze manier met elkaar als één team naar een gezamenlijk doel toe te werken.

Lees verder op www.succesvolbouwen.nl.

Films