Duurzaamheid & MVO

Erkend leerbedrijf

Oranje mag zich vanaf 9 september 2013 officieel een erkend leerbedrijf noemen.

Jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, krijgen bij Oranje de gelegenheid om het vak in de praktijk te leren.

Zo dragen we bij aan het creëren van voldoende goed opgeleide vakmensen in de toekomst.

Oranje biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt al jaren een kans binnen het bedrijf om met de juiste begeleiding uit te groeien tot een volwaardig vakmens en gaat dit nu ook doen voor leerlingen van het Middelbaar Beroepsonderwijs. Leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming op in de vorm van een leerbaan of stage binnen het bedrijf.

Volandis erkent organisaties als leerbedrijf voor de bouw- en infrasector (www.volandis.nl).

Erkenningsregeling

De erkenning van leerbedrijven gebeurt op basis van een erkenningsregeling. De erkenningsregeling voor leerbedrijven en opleidingsbedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij is vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector en door vertegenwoordigers van de MBO Raad. Volandis beoordeelt aan de hand van deze regeling of bedrijven en organisaties erkend leerbedrijf kunnen worden en blijven.

De belangrijkste voorwaarden

  • Voor elk beroep waarvoor het leerbedrijf wil opleiden, is een aparte erkenning nodig;
  • Iedere leerling wordt begeleid door een leermeester die het beroep uitvoert, waarvoor de leerling wordt opgeleid;
  • Het leerbedrijf geeft de leerling tijd, ruimte en begeleiding om het vak te leren, naar school te gaan en praktijktoetsen uit te voeren.

Oranje kijkt ernaar uit om leerlingen de kans te geven binnen ons bedrijf ervaring op te doen!